Sözlükte "nitelik" ne demek?

1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
2. Bir şeyin iyi ya da kötü oluşu kalite.
3. Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyetnitelik

Cümle içinde kullanımı

Cumhuriyet çağında burası eski niteliğini yitirmeye başlar.
- S. Birsel
Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş.
- A. İlhan

Nitelik kelimesinin ingilizcesi

adj. qualitative
n. quality, eligibility, attribution, qualification, character, kind, characteristic, attribute, composition, essence, hallmark, plate mark, property, stamp

--Reklam--